O firmie

Głównym celem działalności firmy Stanimex Sp.J. jest produkcja i obrót materiałami i urządzeniami techniki kryminalistycznej przy zapewnieniu wysokiej jakości produktów oraz miłej i rzeczowej obsługi.

Prowadzimy stałe monitorowanie wymagań klientów, a nasz profil sprzedaży dostosowujemy tak, aby w optymalny sposób je spełniał. Zadowolenie klienta traktujemy jako miarę jakości naszych produktów i usług. Zastosowanie racjonalnych metod pracy oraz wdrażanie postępu technicznego gwarantuje naszej firmie skuteczność działania i jej rozwój. Zapewniamy naszym klientom wysoką jakość usług poprzez bogatą dostępność towarów oraz sprawną, uprzejmą i kompetentną obsługę. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest oferowanie produktów na najwyższym poziomie, wyróżniających się nowoczesnością rozwiązań, niezawodnością i funkcjonalnością, a więc cechami szczególnie ważnymi dla instytucji zaufania publicznego, które obsługujemy.

Podstawową zasadą działania naszej spółki jest indywidualna obsługa klientów, która umożliwia im dokonywanie szybkiej, precyzyjnej i bezpiecznej wymiany informacji.

Oczekiwania te stymulują rozwój firmy oraz poprawę jej funkcjonowania, dodatkowo sprzyja temu elastyczność struktury organizacyjnej naszej spółki. Naszym dążeniem w zakresie wdrażania polityki jakości jest ugruntowanie wśród obecnych i potencjalnych Klientów osiągniętej przez Stanimex pozycji wyspecjalizowanego dostawcy materiałów i urządzeń techniki kryminalistycznej na rynku krajowym.