Zakończyliśmy realizację projektu realizowanego w ramach działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo - RPO WL w latach 2007-2013 pod tytułem " "Wzrost konkurencyjności firmy STANIMEX Sp.J. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001".


Zakończyliśmy realizację projektu realizowanego w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach - RPO WL w latach 2007-2013 pod tytułem "Opracowanie innowacyjnych formulacji i technologii produkcji deweloperów fluorescencyjnych oraz VIS w postaci proszków, zawiesin i roztworów do wizualizacji śladów substancji potowo-tłuszczowych".


Zakończyliśmy realizację projektu realizowanego w ramach działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo - RPO WL w latach 2007-2013 pod tytułem " Analiza rynku i opracowanie koncepcji dystrybucji innowacyjnych produktów kryminalistycznych firmy Stanimex na rynkach zagranicznych w tradycyjnym i internetowym kanale sprzedaży".


Zakończyliśmy realizację projektu realizowanego w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach - RPO WL w latach 2007-2013 pod tytułem „Zwiększenie potencjału badawczego firmy Stanimex poprzez zakup specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych oraz transfer nowoczesnych rozwiązań w branży kryminalistycznej”.

 

Zakończyliśmy realizację projektu realizowanego w ramach działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzędsiębiorstw - RPO WL w latach 2007-2013 pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy Stanimex Sp.J. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych deweloperów kryminalistycznych”.


Zakończyliśmy realizację projektu realizowanego w ramach działania 2.4 Marketing gospodarczy - Schemat A - RPO WL w latach 2007-2013 pod tytułem „Wzrost konkurencyjności firmy STANIMEX Sp.J. poprzez udział w targach kryminalistycznych”.


Wszystkie prawa zastrzeżone.