Firma Stanimex dostarcza klientom instytucjonalnym materiały i urządzenia techniki kryminalistycznej w następującym zakresie:

 • materiały i zestawy do ujawniania i zabezpieczania śladów
 • odczynniki i barwniki kryminalistyczne
 • oświetlacze kryminalistyczne
 • materiały i zestawy do daktyloskopowania osób i zwłok
 • materiały do rekonstrukcji i oznaczania miejsca zdarzenia
 • zestawy do oświetlania miejsca zdarzenia
 • materiały do traseologii
 • uniwersalne i specjalistyczne zestawy walizkowe
 • zestawy i testy do identyfikacji narkotyków
 • zestawy i proszki do przygotowania pułapek
 • urządzenia stosowane w technice kryminalistycznej
 • komputerowe systemy wspomagania identyfikacji
 • specjalistyczne urządzenia pod zamówienie klientaWiększość produktów jest także do nabycia przez osoby prywatne w sprzedaży detalicznej.


Wszystkie prawa zastrzeżone.